Bursluluk sınavımız yapıldı; Tüm şehir bu sınavdaydı